Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Het derde wereldcongres van de milieueconomen vond van 25-29 juni 2018 plaats in Göteborg, Zweden. Met een record opkomst van 1400 deelnemers van over de hele wereld waren er sessies over alle mogelijke milieueconomische onderwerpen. Nederland was met 20-25 economen van verschillende universiteiten en organisaties goed vertegenwoordigd op het congres.

Wat opviel was het grote aantal policy sessions, met beleidsmakers en organisaties als de OECD, Wereldbank, Green Growth Institute e.a. en de aandacht voor beleidsvormgeving en evaluatie. De aftrap op maandagavond werd gegeven door Gina McCartney, baas van de Environmental Protection Agency in de US van 2013-2017. Alhoewel de titel van haar presentatie anders deed vermoeden (‘Environmental Policy and the assault on science’) hield Gina een gloedvol betoog over de kracht van de wetenschap, en van wetenschappelijk onderbouwde beleidskeuzes, de noodzaak om hier voor op te komen en om niet bij de pakken neer te gaan zitten maar vol de strijd aan te gaan.

De plenaire lezing op dinsdag werd gegeven door Lata Gangadharan, Monash University, USA, met als titel ‘Compliance in social dillema’s- insights from experiments’.  Lata illustreerde de toegevoegde waarde van experimenten voor (ex ante) beleidsevaluatie aan de hand van haar onderzoek over audit tournaments, en de vraag waarom bedrijven informatie delen over hun milieuprestaties (namelijk omdat dit de kans op controle verkleint), en wat de rol van reputatie-effecten is. 

Op woensdag werd de plenaire lezing verzorgd door Sir David Hendry, Oxford University, UK, over ‘Climate econometrics’. In hoog tempo liet Hendry diverse tijdreeksen met relevante klimaatdata voorbij komen en het belang zien van verstandige, data-gedreven econometrische analyse. Met name structurele breuken (plotselinge gebeurtenissen met grote impact) vormen vaak een lastig probleem bij het voorspellen. Hij liet zien dat hier momenteel heel goed mee kan worden omgegaan en toonde en passant aan dat het Verenigd Koninkrijk hard op weg is naar CO2 neutraliteit.

Verder ontving onze partner van het Tilburg Sustainability Centre Aart de Zeeuw, de EAERE lifetime achievement award. Yvo de Boer (voormalig secretaris-generaal van het VN-Klimaatbureau) ontving  de EAERE European Practitioner Achievement Award in Applying Environmental Economics.

Op donderdag gaf Meredith Fowlie, University of California, USA, een lezing over ‘Carbon pricing in the real world’. Aan de hand van verschillende empirische onderzoeken besprak zij een aantal van de uitdagingen in dit type onderzoek en de rol die economen kunnen spelen in het verbeteren van beleid.

Op vrijdag, tenslotte, presenteerde Nava Ashraf, London School of Economics, UK, ‘Human Nature and Human Development’. Nava benadrukte dat het ontwerpen van interventies gericht op (gedrags-) verandering een coproductie zou moeten zijn met de personen waarop de verandering gericht is. Het goed begrijpen van mechanismen en interacties is belangrijk voor de uitvoering en effectiviteit van beleidsinterventies en maatregelen. Ze illustreerde deze stelling met verschillende voorbeelden van veldexperimenten die ze heeft uitgevoerd.


Voor de geïnteresseerden, alle plenaire sessies zijn terug te kijken op de volgende website: http://www.eaere-conferences.org/index.php?p=177. Zie www.wcere2018.org voor een overzicht van alle sessies.

Impressies van Jetske Bouma, Herman Vollebergh, Mirthe Boomsma en Sophie Zhou (PBL & Tilburg University).

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat