Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Netwerkdag Nederlandse Emissieautoriteit 2018

Op 15 november vond in Den Haag de NEa Netwerkdag 2018 plaats. Minister Wiebes leidde de discussie in met zijn strategie ten aanzien van het Klimaatakkoord. Deze inleiding en de daaropvolgende discussie met een panel van deskundigen en belangenvertegenwoordigers en met de zaal wordt beschreven in het verslag op de website van NEa: https://www.emissieautoriteit.nl/actueel/nieuws/2018/11/20/nea-netwerkbijeenkomst-2018.


De invloed van regelgeving op de kosten van windenergie op land in Europa

Een studie van Ecofys Germany en eclareon concludeert onder andere dat de kosten van windenergie sterk verschillen als gevolg van verschillen in de regulering. Deze kosten lopen binnen de Pentalaterale Energieoverlegregio (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland) uiteen van 12 EUR/MWh in Duitsland tot 26 EUR/MWh in België. Voor Nederland bedragen deze 16 EUR/MWh. Het rapport kan gedownload worden via:
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/RES-Policy/144_cross-border_RES_cooperation_WEB.pdf.


De evolutie van biobrandstofketens

Op 23 november is Jorge Moncada gepromoveerd aan de TU Delft op het proefschrift met de titel 'Exploring the evolution of biofuel supply chains: An agent-based modeling approach'. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te creëren in de ontwikkeling van biobrandstofketens, uitgaande van de volgende onderzoeksvraag: "Gegeven bepaalde technologische condities en beschikbare grondstoffen, welke institutionele condities zijn bevorderlijk voor de emergentie van een biobrandstoftoeleveringsketen?" Deze vraag werd behandeld met betrekking tot Duitsland en Brazilië, omdat zij belangrijke spelers in biobrandstofmarkten zijn. Het onderzoek beslaat de periode 2000-2014 voor de analyse van de productie van biodiesel in Duitsland, en de periode 2013-2030 voor de analyse van de productie van bioethanol en biovliegtuigbrandstof in Brazilië. Het proefschrift is te downloaden via: https://doi.org/10.4233/uuid:21e0dc88-1a6d-4cfd-8831-40201be6f5bd.


Maatschappelijk verantwoord inkopen

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft CE Delft de impact van de financieel grootste inkopen van dat ministerie in kaart gebracht. De grootste impact wordt geleverd door gas en elektriciteit. Ook voedsel en bouw & onderhoud hebben een relatief hoge klimaatimpact. ICT hardware, vervoer en bedrijfskleding dragen in mindere mate bij. Per categorie worden aanbevelingen gegeven om de klimaatimpact te verlagen. Bij energie kan men bijvoorbeeld pleiten voor energiebesparende maatregelen en het gebruik van hernieuwbare energie vergroten. De klimaatimpact van catering kan worden verlaagd door vlees (met name rundvlees) en zuivel te vervangen door plantaardige producten. De quickscan is hier te vinden.

In opdracht van het UMC Utrecht heeft CE Delft ook een quickscanonderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke impact van alle productgroepen die het UMC Utrecht inkoopt. Met de resultaten uit dit onderzoek kan het UMC Utrecht prioriteren, zijn beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen aanscherpen en zo verder verduurzamen. Per productgroep zijn aanbevelingen gegeven aan de inkoopafdeling van het UMC Utrecht, met tips over hoe zij hun impact kunnen verlagen. De quickscan is hier te vinden.


 

 

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat