Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Met 'True Cost Accounting' worden alle kosten van voedselproductie in beeld gebracht, inclusief de milieukosten. Inzicht daarin is van belang voor de risico-afweging door banken en voor communicatie over verduurzaming in de keten.

In 1960 was wereldwijd nog ca. 4.300 m2 vruchtbare bodem per persoon beschikbaar. In 2010 was dat met ca. 2.100 m2 nog slechts de helft, door de groei van de wereldbevolking en afname van vruchtbare grond. In tijden van wereldwijde schaarste van grondstoffen is het van strategisch belang voor de landbouwsector, maar ook voor de nationale economieën, om goed naar de beschikbaarheid en het gebruik van vitale hulpbronnen zoals bodem, water en energie te kijken.

Afgezien van de macro-economische benadering om grondstoffenontwikkeling en -zekerheid te borgen, is natuurlijk kapitaal ook de directe of indirecte ruggengraat van bedrijven in de Food & Agri sector. Of en tegen welke prijs in de toekomst grondstoffen zoals granen, groenten, koffie, thee en melk kunnen worden aangekocht, verwerkt en verhandeld is de strategische opgave waarvoor deze bedrijven staan. De beschikbaarheid van de klassieke productiefactor land, in een modern jasje ‘natuurlijk kapitaal’ zoals bodem en water, zal in de toekomst nog sterker het competitief voordeel van bedrijven bepalen.

De afgelopen jaren is de focus op financieel kapitaal verbreed tot het inzicht dat ook andere kapitalen van belang zijn om een bedrijf te beoordelen. De omgang met 1 van deze 6 kapitalen, namelijk natuurlijk kapitaal, door Food & Agri bedrijven wordt steeds belangrijker. Om een indruk te krijgen van het gebruik en alle effecten rondom de productie van goederen wordt veelal gebruik gemaakt van een op een Life Cycle Analysis gebaseerde methodologie. Sinds enkele jaren wordt ervaring opgedaan hoe vanuit deze nieuwe methodiek ook alle daadwerkelijke kosten rondom geproduceerde goederen kunnen worden meegenomen. Denk bij daadwerkelijke kosten aan de kosten die gepaard gaan met de uitstoot van CO2 bij de productie van kunstmest, de effecten op koolstofemissie door het ploegen van land, de vervuiling van grondwater door het uitlekken van stikstof en fosfaat, de aantasting van biodiversiteit. Deze toegepaste methode heet True Cost Accounting (hierna: TCA).

ABN AMRO verwacht dat de ‘groene balans’ van bedrijven belangrijker zal worden in haar beoordeling van bedrijven. ABN AMRO heeft daarom, samen met Soil & More Impacts onderzocht hoe de TCA-methodologie toegepast kan worden op een echte casus. TCA biedt de mogelijkheid om te komen tot bredere inzichten in deze ‘groene balans’ door te kijken naar ‘true’ costs die een bedrijf maakt. Enerzijds om de effecten op de risico-afweging van de bank te versterken en anderzijds om te ervaren hoe klanten ondersteund kunnen worden in de communicatie over verduurzaming van de landbouwpraktijk met ketenpartijen.

De TCA-methodologie is voor deze studie toegepast bij één teeltbedrijf dat de conventionele en biologische teeltmethoden van bloemkool combineert. In figuur 1 zijn de uitkomsten voor verschillende onderdelen van natuurlijk kapitaal weergegeven. Hiermee is getracht de maatschappelijke kosten van de verschillende teeltmethoden zichtbaar te maken.

 

Figuur 1: Uitkomsten TCA voor biologische en conventionele teelt van bloemkool in Nederland

Het maken van een TCA-berekening over meerdere jaren zou de betrouwbaarheid verder verhogen. Het teeltseizoen 2018 was, met de extreem langdurige droogte, geen normaal teeltseizoen. Daarnaast huurt de betreffende akkerbouwer land en kan sprake zijn van een voedingsachterstand van de bodem bij de conventionele teelt.

In de prijs die consumenten nu betalen voor voedsel zijn de ‘maatschappelijke kosten’ meestal niet verwerkt. Deze verborgen kosten, zoals de CO2-uitstoot of het verlies van biodiversiteit rond akkers, onttrekken zich aan het gezichtsveld van consumenten, producenten en supermarkten. Inzicht in de verborgen kosten biedt alle partijen de mogelijkheid weloverwogen productie- en aankoopkeuzes te maken.


Klik hier om het rapport te downloaden. Auteurs: Rob Morren (ABN AMRO), Jan de Ruyter (ABN AMRO), Niels Dijkman (Soil & More Impacts).
Nadere informatie: Jan de Ruyter (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Niels Dijkman (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat