Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Stresstest disruptieve energietransitie

Om de mogelijke effecten van een disruptieve energietransitie voor de Nederlandse financiële sector in kaart te brengen, heeft DNB een gerichte stresstest ontwikkeld. Deze stresstest wordt beschreven in hoofdstuk 4 van het Overzicht Financiële Stabiliteit Najaar 2018. Aan de hand van vier stressscenario’s die beleids- en technologische schokken bevatten wordt bekeken hoe financiële instellingen geraakt worden. Geconcludeerd wordt dat een disruptieve transitie tot stevige verliezen voor financiële instellingen kan leiden. Overheden kunnen onnodige kosten voorkomen door tijdig effectief klimaatbeleid te voeren, terwijl financiële instellingen de risico´s van de energietransitie in hun risicobeheer zouden moeten integreren. Meer informatie en downloads: https://www.dnb.nl/over-dnb/taken/financiele-stabiliteit/index.jsp#.


Heffingen op vliegtickets

Voor de luchtvaart geldt een uniek belastingregime dat door een lager heffingsniveau dan veel andere economische activiteiten wordt gekenmerkt. Dit lage belastingregime is gebaseerd op een aantal onderling verweven nationale, Europese, mondiale en bilaterale regels en overeenkomsten. Om vanuit de luchtvaart toch fiscale inkomsten te genereren, heeft een aantal landen de laatste decennia een belasting op vliegtickets ingevoerd. Tegen dergelijke initiatieven hebben luchtvaartmaatschappijen zich steeds verzet, vaak tot in de rechtszaal toe, maar in de meeste gevallen zijn de belastingen wettig verklaard. Deze studie van CE Delft analyseert welke typen belastingen op vliegtickets in rechtszaken overeind zijn gebleven en derhalve als model voor nieuwe belastingen zouden kunnen dienen. In de studie wordt ook geanalyseerd hoe en in welke mate deze belastingen kunnen worden aangewend om de externe kosten van de luchtvaart te internaliseren, met een focus op klimaateffecten. Publicatie in het Engels. https://www.ce.nl/publicaties/download/2649.


Heffingen op vliegtuigbrandstoffen in de EU

Dit rapport analyseert heffingen op vliegtuigbrandstoffen in de EU-lidstaten voor intra-EU vluchten. De focus ligt op de juridische aspecten maar ook worden schattingen gemaakt van potentiële opbrengsten. De juridische analyse laat zien dat het mogelijk lijkt om dit soort heffingen in te voeren, zelfs als niet-EU luchtvaartbedrijven met een wederzijdse vrijstelling van brandstofheffingen op deze routes vliegen. Er zijn meerdere manieren om de kansen dat het juridisch aanvechten door deze luchtvaartbedrijven succesvol kan zijn, te minimaliseren. De meestbelovende optie lijkt te zijn de ‘de minimis’ grens. Publicatie in het Engels, 31 pagina’s. https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2019_02_CE_Delft_Taxing_Aviation_Fuels_EU.pdf.


Advies Rli over warmte-infrastructuur

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft een advies uitgebracht met voorstellen om de omschakeling van alle gebouwen op duurzame warmte sneller en met groter draagvlak tot stand te brengen. Het advies, getiteld 'Warm aanbevolen', is hier te downloaden.


Duurzaam sparen en beleggen in België

Zowel het aanbod als het volume aan duurzame beleggingen in België neemt fors toe. Dat blijkt uit het MIRA-rapport 'Duurzaam sparen en beleggen in België, Actualisatie tot 2017 en nieuwe trends en inzichten'. Enerzijds staat het rapport stil bij de evolutie van duurzaam sparen en beleggen, anderzijds geeft de studie trends en inzichten weer voor wie duurzaam wil investeren.


Keuze-experimenten voor milieubeleid in ontwikkelingslanden

Op 30 oktober 2018 promoveerde Solomon Tarfasa Faro aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift 'Using discrete choice experiments to inform environmental policy in a developing country context: Case studies from Ethiopia'. Daarin onderzoekt hij de bruikbaarheid van keuze-experimenten als bron van informatie voor milieubeleid en -besluitvorming in de context van een ontwikkelingsland. De casestudies, uitgevoerd in Ethipië, betreffen onder meer stedelijke watervoorziening, afvalinzameling en de markt voor biologische bonen.

 

 

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat