Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Duurzaam beleggen groeit sterk in België. Opvallend hierbij is de rol van privaat bankieren. Het is vooral dit deel van de markt dat groeit, in grote mate omdat grootbanken dit als eerste keuze aanbieden aan hun klanten.

Forum Ethibel, sinds 1992 actief in België op het vlak van duurzaam beleggen, produceert elk jaar een overzicht van de Belgische markt in duurzaam investeren. De meest recente update, die loopt tot eind 2017, toont een scherpe stijging in belegde volumes en in marktaandeel voor duurzaam beleggen.


Figuur 1 toont de toename van het volume van 7,7 miljard in 2013 naar 24,1 miljard eind 2017. De Ethibel MVI-marktindex, die de verhouding weergeeft tussen duurzame beleggingsfondsen versus de totale markt van beleggingsfondsen, steeg in diezelfde periode 6,8% naar 12,4%. Hoewel er nog geen officiële cijfers voor 2018 beschikbaar zijn, heeft het er alle schijn van dat deze trend zich ook het voorbije jaar heeft doorgezet.

Figuur 1: Evolutie van het duurzaam belegd vermogen in België

De groei is in lijn met een wereldwijde evolutie zoals geregistreerd door de GSIA (Global Sustainable Investment Alliance, zie hun laatste rapport). Data over duurzaam investeren zijn wel altijd met enige voorzichtigheid te behandelen omdat er makkelijk dubbeltellingen optreden of omdat de definitie van duurzaam investeren zo ver opgetrokken wordt dat bijna alles onder die noemer dreigt te vallen. Zo vermeld de GSIA studie dat de er op wereldniveau meer dan 30 biljoen dollar duurzaam belegd is en 63% van alle beleggingen in Australië en Nieuw Zeeland duurzaam zijn. Dat klinkt wel mooi maar vraagt wel om enige duiding. Eén van de meest gebruikte strategieën in duurzaam investeren is bijvoorbeeld exclusies, het systematisch uitsluiten van bepaalde activiteiten. Nu is het in België wettelijk verboden om te beleggen in controversiële wapens (clustermunitie, anti-persoonsmijnen en munitie op basis van verarmd uranium). Op deze basis zou je dus moeten besluiten dat de volledige Belgische markt onder de exclusiestrategie valt en dus ethisch belegd is, wat een absurditeit is. De Forum Ethibel studie probeert dit soort problemen op te vangen en zorgvuldig alle dubbeltellingen uit te sluiten. De data die herin gegenereerd worden zijn daarom een stuk betrouwbaarder.

Opvallend in deze studie is de rol van privaat bankieren. Duurzaam investeren is tot zeer recent vooral een verhaal geweest van institutionele investeerders, vandaag zien we de groei vooral in de particuliere markt en dan nog in het bijzonder de markt voor private investeerders. In deze markt hebben een aantal grootbanken beslist om hun duurzame producten als eerste keuze aan te bieden aan hun klanten. Het gevolg is en zeer sterke toename in belegde volumes en in aantal klanten. Het toont nogmaals aan hoezeer de markt voor duurzaam investeren een aanbod gedreven markt is. Indien de banken duurzame producten niet actief voorstellen aan hun klanten dan zal de vraag nooit op gang komen. Doen ze het wel, dan is die klant maar al te graag bereid om in dit verhaal mee te stappen.


Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen en kan teruggevonden worden via deze link
Onderzoekers: Ro Van den broeck, Laura Uwase, Quentin Tran, Kenny Frederickx (Forum Ethibel vzw); Luc Van Liedekerke (Universiteit Antwerpen).

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat