Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Je woning verwarmen met hout is veel schadelijker voor het milieu dan alle andere verwarmingstypes. Open haarden spannen daarbij de kroon, maar ook recente houttoestellen zijn een stuk schadelijker dan bijvoorbeeld moderne gasinstallaties. Hout als verwarmingsbrandstof is verantwoordelijk voor 60 % van alle directe milieuschadekosten, hoewel maar 20 % van de Vlaamse gezinnen hout gebruikt. Warmtepompen en -netten hebben de laagste schadekosten. De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) liet deze studie uitvoeren als bijdrage aan de Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming.

 

Je woning verwarmen heeft een belangrijke impact op de luchtvervuiling door de uitstoot van fijn stof, CO2, stikstof- en zwavelstofoxiden … Dit leidt tot ziektes aan de luchtwegen, cardiovasculaire aandoeningen, schade aan gebouwen, schade aan ecosystemen, klimaatverandering... Deze schade uitgedrukt in kosten, noemen we de milieuschadekost.


Het verschil in totale (direct + indirect) milieuschadekosten is groot tussen verschillende verwarmingstechnieken (zie Figuur 1):

  • Open haarden zijn het meest schadelijk, ongeveer 250 keer schadelijker dan een moderne condenserende gasinstallatie (1689 €/GJ warmte vs. 6,79 €/GJ warmte).
  • Ook recentere houttoestellen zijn 5 tot 12 keer schadelijker (33,71 – 80,37 €/GJ warmte) dan een moderne condenserende gasinstallatie (6,79 €/GJ warmte).
  • Oudere houtgestookte kachels (van voor 2000) hebben een schadekost hoger dan 500 €/GJ warmte, bij oudere cassettes is dit meer dan 350 €/GJ warmte.
  • Lokale pellets zijn in de meeste gevallen minder schadelijk dan briketten, houtafval, houtkrullen, snoeihout en stukhout.
  • Van alle houtgestookte verwarmingstechnieken zijn ketels op houtafval het minst schadelijk (33,71 €/GJ warmte).
  • Warmtenetten (0,26 €/GJ warmte), bodem- (1,04 €/GJ warmte) en luchtwarmtepompen (1,31 €/GJ warmte) hebben de laagste schadekosten.

Figuur 1: Totale schadekosten

 

Hoe werd de schadekost berekend?

Om de totale milieuschadekost van een verwarmingstoestel te berekenen, is rekening gehouden met:

  • De directe uitstoot van verschillende stoffen per verwarmingstoestel aan de schoorsteen.
  • De indirecte luchtemissies door ontginning, transport en opwerking van de brandstof.
  • De schadekost per stof.
  • De geleverde warmte van het toestel.


De jaarlijkse totale milieuschadekost in Vlaanderen door de emissies van woningverwarming kan becijferd worden op € 2,6 miljard, waarvan € 2,1 miljard directe schadekosten, voornamelijk door 56 % fijn stof (incl. elementaire koolstof) of € 1,20 miljard (waarvan 1,09 miljard door houtverbranding) en 29 % CO2 of € 612,9 miljoen (waarvan € 80,4 miljoen door houtverbranding)


Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen en kan teruggevonden worden via deze link.

Onderzoekers: Sander de Bruyn, Reinier van der Veen, Marisa Korteland, Marijn Bijleveld (CE Delft).

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat