Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Voor het eerst ligt de brede welvaart in Nederland boven het niveau van voor de economische crisis. Terwijl het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in 2016 al terug was op het niveau van voor de crisis, is dit voor de brede welvaart pas twee jaar later. Binnen Nederland bestaan er grote verschillen in brede welvaart tussen regio’s: stedelijke gebieden lopen hierin achter op landelijke gebieden. Zo is de brede welvaart in en rond Den Haag 8 procentpunten lager dan in Noord-Drenthe. Dit blijkt uit de op 20 juni j.l..gepresenteerde update Brede Welvaartsindicator (BWI) 2019 van de Universiteit Utrecht en Rabobank. 

Anders dan het bbp per hoofd meet en weegt de BWI niet alleen de economische situatie, maar ook andere factoren die de welvaart van Nederlanders bepalen, zoals zeker zijn van een baan, onderwijs, gezondheid, milieu, huisvesting, veiligheid en welzijn. De onderzoekers hebben niet alleen de brede welvaart van Nederland als geheel in kaart gebracht. Ook hebben ze gekeken naar verschillen in brede welvaart tussen Nederlandse regio’s. Hier valt op dat er grote verschillen bestaan. Zo lopen grote stedelijke gebieden vaak achter op meer landelijke gebieden. Dit komt vooral door de achterblijvende veiligheid en milieukwaliteit daar: in stedelijke gebieden zijn misdaad en fijnstof een groter probleem dan in veel landelijke gebieden.

Integraal inzicht in brede welvaart

Tot nu toe wordt het concept ‘bbp per hoofd’ vaak gebruikt om de welvaart van mensen te meten. Maar dit geeft volgens de onderzoekers een eenzijdig beeld. Welvaart laat zich niet alleen uitdrukken in de financiële situatie van Nederlanders. Economische groei uitgedrukt in bbp zien we niet één op één terug in de welvaartsgroei van huishoudens. Dat blijkt uit de BWI 2019: brede welvaart en economische groei hebben in Nederland duidelijk een heel ander verloop. Opvallend is dat terwijl het bbp per hoofd in 2016 al terug was op het niveau van voor de crisis, dit voor brede welvaart pas het afgelopen jaar gold. Brede welvaart is met andere woorden nu pas terug op het niveau van voor de economische crisis.

Ontwikkeling BWI

De BWI meet (voor de periode 2003-2018) elf dimensies die de brede welvaart van Nederlanders indexeert. De verschillende dimensies hebben zich de afgelopen paar jaar heel anders ontwikkeld. De dimensies subjectief welzijn, materiële welvaart en vooral arbeid zijn de afgelopen jaren gestegen, door de stijgende tevredenheid onder de bevolking, het toegenomen huishoudinkomen en de dalende werkloosheid. Hier staat tegenover dat de balans tussen werk en privé is afgenomen, doordat mensen meer zijn gaan werken. Ook de woontevredenheid onder Nederlanders is de afgelopen jaren gedaald.

Regionaal en lokaal inzicht

De welvaart van mensen wordt vooral bepaald door de omstandigheden in hun directe leefomgeving. Of mensen een baan kunnen vinden, in veiligheid leven of bevredigende sociale relaties met anderen weten te onderhouden, wordt immers voor een belangrijk deel bepaald door waar ze wonen, werken en leven. Daarom meten de onderzoekers de brede welvaart niet alleen voor Nederland als geheel, maar ook op lokaal niveau. Hiermee bieden de onderzoekers beleidsmakers en andere belanghebbenden een goed startpunt voor het verhogen van brede welvaart in de regio. 

Hoogste brede welvaart in Noord-Drenthe

De regionale verschillen in brede welvaart in Nederland zijn groot. Wat opvalt is dat naast een aantal gebieden in het noord- en zuidoosten van Nederland een aantal sterk stedelijke gebieden achterblijven in brede welvaart. Dan gaat het met name om de gebieden rondom de drie grote steden. De lagere brede welvaart in de grote stad wordt vooral veroorzaakt door een relatief hoge werkloosheid, de grotere onveiligheid en mindere milieuomstandigheden. De meer landelijke regio’s doen het over het algemeen een stuk beter. “Nauwe en brede welvaart lopen uiteen in Nederlandse regio’s: Grote steden zijn de motoren van de economie, maar Noord-Drenthe is opgeteld de beste plek om te leven”, aldus Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap van de Universiteit Utrecht.

Over de Brede Welvaartsindicator

De Brede Welvaartsindicator meet en weegt elf dimensies die het welzijn van Nederlanders weerspiegelen. Deze dimensies zijn: veiligheid, milieu, gezondheid, subjectief welzijn, balans tussen werk en privé, wonen, onderwijs, materiële welvaart, maatschappelijke betrokkenheid, sociale relaties en banen. De BWI is nu beschikbaar voor de periode 2003-2018. 


Klik hier om de Brede Welvaartsindicator 2019 te downloaden. 

Informatie: Marleen Kerssemakers, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 030-2531442.

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat