Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

De 21ste BIOECON conferentie vond dit jaar plaats van 11 tot 13 september in Wageningen met als thema ‘Ongelijkheid en armoede bij het beheer van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen’.

Deze jaarlijkse bijeenkomst van economen, biologen en ecologen uit meer dan twintig verschillende landen begon met een inspirerende keynote door Marten Scheffer (WUR, Nederland). De rode draad door dit betoog was de impact van dominantie door enkelen op de evolutie van natuur en maatschappij. Ongelijkheid in natuur en maatschappij is verrassend gelijkaardig: de verdeling van biomassa van bomen lijkt erg op de verdeling van vermogen in onze maatschappij. Het patroon dat enkele soorten, enkele individuen of enkele bedrijven de verdeling van middelen domineren is wijdverspreid. Zo zijn de 100 grootste ondernemingen verantwoordelijk voor de uitstoot van ongeveer 70% van de globale uitstoot van broeikasgassen. Biedt dit mogelijkheden om het klimaatprobleem op een andere manier aan te pakken? Kunnen bedrijven een positieve drijvende kracht zijn? Marten Scheffer stelde deze en andere vragen (zoals de rol van sociale normen in de creatie van een duurzame samenleving) als toekomstige uitdagingen voor onderzoek door economen.

Op vrijdag gaf Katharine Sims (Amherst, VS) een tweede keynote over de verschuiving in focus van bosranden naar landschappen vol mogelijkheden. Zij focuste op de uitdaging om een evenwicht tussen natuurbehoud, menselijk welzijn en rechtvaardigheid te vinden wanneer meerdere beleidsinstrumenten gelijktijdig worden ingezet. Het gebruik van beschermde natuurgebieden in combinatie met Payments for Ecosystem Services (PES) heeft een impact op de ruimtelijke patronen van armoede en ongelijkheid. Enkele uitbreidingen van het Von Thünen model gebaseerd op het maximaliseren van de opbrengsten verbonden aan concurrerende vormen van landgebruik waren hier erg verhelderend. Verder identificeerde Katharine Sims ook enkele uitdagingen voor de toekomst: het uitbouwen van landschapsindicatoren, het creëren van geloofwaardige counterfactual scenario’s, en het nog steeds relevante debat over de uitbouw van enkele grote of van meerdere kleine natuurgebieden.

19 bioecon

Bron: Twitter BIOECON network (@BIOECON1)


Er waren ook verschillende parallelle sessies met onderzoek over, onder meer, waardering van ecosysteemdiensten, uitbouw van een effectief natuurbeleid met aandacht voor armoedebestrijding, duurzaam beheer van visbestanden en bosgebieden, de uitdaging van duurzame landbouwpraktijken en de strijd tegen de klimaatverandering. Zo presenteerde Francisco Alpízar (WUR) een studie over de adoptiekloof van waterbesparende technologieën door huishoudens in Costa Rica, waarbij de typische berekening door ingenieurs voor de implementatie van de technologie wordt vergeleken met de uiteindelijke berekening gebaseerd op werkelijke data. Een rebound effect gebaseerd op een daling van de kwaliteit (lager waterdebiet) en significante installatiekosten bleken hierbij een belangrijke rol te spelen. Michael Brock (University of East Anglia) vertelde dan weer over een experiment waarbij verschillende betalingssystemen voor het correct sorteren van drankblikken werden vergeleken bij verschillende doelgroepen in Norwich (UK). Individuen leken eerder een voorkeur te hebben voor een betalen per drankblik (i.e. kleine maar zekere som), terwijl groepen een voorkeur hadden voor een betaling via een loterijsysteem (i.e. grotere som met bepaalde kans).


Meer informatie over deze conferentie kan hier worden gevonden.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat