Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Publieke belangen en landbouwbeleid

Ook in de jaren ’20 komt er weer een flinke som geld uit Brussel voor de Nederlandse landbouw, al wordt het budget wel kleiner. Nederland zal keuzes moeten maken voor de verdeling daarvan. Ondersteuning van boereninkomens en behartiging van publieke belangen liggen niet altijd in elkaars verlengde. Het PBL-rapport 'Publieke belangen en de herziening van het GLB in Nederland' geeft handvatten voor het maken van keuzes op het gebied van milieu en natuur, gebaseerd op economische inzichten. Het rapport is op 9 december door minister Schouten naar de Tweede Kamer gestuurd.


Vooruitzichten voor de Nederlandse waterstofmarkt

Onderzoekers van het Groningse Centre for Energy Economics Research (CEER) hebben de perspectieven voor verschillende vormen van waterstofproductie, -transport en -opslag in Nederland verkend. Ook hebben ze scenario's ontwikkeld, gebaseerd op de twee belangrijkste economische stimulansen voor waterstof: de krapte op de internationale energiemarkten en de stringentie van het (inter)nationale klimaatbeleid. Voor de scenario's waarin vraag naar en aanbod van waterstof sterk kunnen groeien hebben ze ook de ontwerpkenmerken van een goed functionerende waterstofmarkt geanalyseerd. De resultaten staan in een policy paper van het CEER. Op basis van het onderzoek is ook een recent ESB-artikel verschenen, getiteld 'Groene waterstof laat zich lastig rendabel maken'.


'Hybride' EU-ETS leidt tot sub-optimale uitkomsten

In een artikel in de Review of Law & Economics betogen Edwin Woerdman en Andries Nentjes (die begin dit jaar overleed; zie In Memoriam) dat het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (EU-ETS) zich heeft ontwikkeld tot een hybride vorm van twee ontwerpvarianten: 'allowance trading (cap-and-trade)' en 'credit trading (performance standard rate trading)'. Daarbij is ook nog een element van industriesteun toegevoegd om 'koolstoflekkage' te minimaliseren. Dit leidt volgens de auteurs tot inefficiënt hoge niveaus van investeringen in productiecapaciteit en van productie in industrieën die aan internationale concurrentie zijn blootgesteld.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat