Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Van de verschillende typen natuur die in de stad te vinden zijn hebben stadsparken de hoogste waarde voor stadsbewoners en bezoekers. Dat blijkt uit onderzoek waarin de monetaire waardes van verschillende types natuur geschat zijn op basis van wereldwijde reeds uitgevoerde waarderingstudies waarin ‘stated preference’ methoden waren toegepast.

De studie heeft als doel bestaande primaire waarderingsstudies te analyseren naar de aanwezigheid van systematische samenhang in de gevonden monetaire waardes van natuur in de stad, met behulp van de zogenaamde meta-analyse. Dit is een methode waarbij de resultaten van geselecteerde primaire studies kwantitatief met elkaar worden vergeleken. Hierbij zijn 60 primaire studies gebruikt die 147 waardes hebben opgeleverd van verschillende types natuur in de stad, uitgedrukt in betalingsbereidheid per hectare per jaar. Deze waarde is ook de totale economische waarde die zowel de directe en indirecte gebruikswaarde als de optiewaarde en niet-gebruikswaarde omvat.

De resultaten laten zien dat hierbij vooral vier aspecten van belang zijn die samenhangen met de monetaire waarde die stadsbewoners hechten aan de natuur in de stad. Dat zijn het inkomstenniveau, bevolkingsdichtheid, omvang van het gebied, en het type natuur. Hoe hoger de inkomsten en bevolkingsdichtheid, hoe hoger natuur in de stad wordt gewaardeerd. Tegelijkertijd geldt dat hoe kleiner het stukje natuur in de stad is dat gewaarderd wordt, hoe hoger de monetaire waarde per hectare. Dit laatste heeft waarschijnlijk te maken met de schaarste van natuur in stedelijke gebieden, waardoor haar waarde stijgt. Een andere mogelijke verklaring is de afnemende mate van waardering (decreasing returns to scale) naarmate het gebied groter is.

Tenslotte werden er in de analyse zes types natuur onderscheiden, te weten stadsbos, stadspark, klein groen (zoals straatbomen, perken, groene façades en daken), andere natuur in de stad (groene linten, pocket parks / neighbourhood green spaces, community gardens), blauwe natuur (water), en buitengebieden aan de stadsrand. Gemiddelde waardes variëren tussen 1.250 USD per ha per jaar voor klein groen en 12.000 USD per ha per jaar voor een stadspark op mondiaal niveau, en tussen 3.000 per ha per jaar voor een stadsbos en 33.100 USD per ha per jaar voor een stadspark in Europa. Specifieke waardes van een stukje natuur in een bepaalde stad kunnen substantieel afwijken van de geschatte gemiddelde waarde, en zijn afhankelijk van de specifieke context en locatie van het betreffende stukje stadsnatuur, alsook van de waardes, en de combinaties ervan, van gemiddelde inkomsten, bevolkingsdichtheid, omvang van het gebied, en het type natuur.

Het voordeel van meta-analyse in dit geval is dat deze methode een relatief snelle doch wetenschappelijk verantwoorde schatting biedt van waarde die gebaseerd is op meerdere reeds uitgevoerde studies. Hiermee worden de potentiële extremen van specifieke waarderingen vermeden, waardoor het algehele gemiddelde naar voren komt. Verder biedt meta-analyse een mogelijkheid tot zogenaamde ‘benefit transfer’ door middel van de ‘value transfer functie’. Dit paper presenteert toepassingen voor vier groene projecten in vier Europese steden, waarvoor de verwachte waarde voor stadsbewoners wordt geschat. Deze waardes worden afgezet tegen de investeringscosten van de projecten te laten zien dat drie van de vier geselecteerde ingrepen binnen een jaar hun economische waarde kunnen terugverdienen.


Nadere inlichtingen: Marija Bockarjova (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Het paper is hier te vinden.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat