Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Optimalisatie van de inzameling van recyclebaar huishoudelijk afval

Jens van Engeland promoveerde in oktober 2019 aan de KU Leuven op het proefschrift 'Optimization approaches for recyclable municipal solid waste collection'. Hij past daarin optimalisatiemodellen toe op concrete vraagstukken, waarbij naast de kosten ook milieueffecten in de doelfunctie worden opgenomen. Het proefschrift is hier te vinden.


SDE++: verbreding van de subsidies voor broeikasgasreductie in Nederland

In 2020 wordt de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) verbreed tot SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie). De doelstelling van de SDE++ is het kosteneffectief realiseren van zoveel mogelijk broeikasgasemissiereductie. De SDE++ gaat de uitrol van duurzame energie en CO2-reducerende technieken stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden door middel van een exploitatiesubsidie. Over de methodiek en vormgeving van de SDE++ zijn diverse publicaties verschenen. Veel daarvan zijn te vinden op https://www.pbl.nl/sde/publicaties. Trinomics heeft een review van de SDE++-methodiek uitgevoerd; zie http://trinomics.eu/wp-content/uploads/2020/02/Review-SDE-Methodiek.pdf.


 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat