Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Fietsen heeft veel voordelen, maar wat investeren in fietsprojecten de maatschappij precies oplevert is vaak onbekend. Terwijl dat wel nodig is om burgers, ondernemers of raadsleden te overtuigen. Of om te bekijken of het beter is om in een fietsproject of juist in een OV- of wegproject te investeren bijvoorbeeld. Decisio helpt 13 Europese steden om de economische waarde van fietsen in beeld te brengen en deze steden zo leefbaarder te maken.

Veel Europese steden groeien snel en kampen daardoor steeds meer met verkeersoverlast die zorgt voor files, milieuvervuiling en een onleefbare stad. Wanneer meer mensen zouden fietsen of lopen, kunnen veel van deze problemen worden opgelost. Steeds meer steden beseffen dat en investeren daarom in fietsprojecten. In Bordeaux werd bijvoorbeeld een brug over de Garonne afgesloten voor autoverkeer. Auto’s moesten gaan omrijden en fietsers en voetgangers kregen de ruimte. Veel meer mensen gingen daarom fietsen of lopen met alle voordelen van dien. Ook in Turijn blijkt het creëren van fietspaden op de Via Nizza (een doorgaande autoweg) veel voordelen op te leveren. En in Brugge zorgde het scheiden van het autoverkeer van fietsers en voetgangers op het stationsplein voor voordelen voor alle partijen.

Voor grote infrastructuurprojecten zoals autowegen is het in veel landen gebruikelijk om deze op een economische manier te beoordelen, bijvoorbeeld met een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Dit is een systematische manier om alle maatschappelijke kosten en baten van een project in kaart te brengen en zoveel mogelijk in dezelfde eenheid te waarderen (namelijk in euro’s). Hoewel het bij fietsprojecten vaak om minder grote investeringen gaat, is het juist belangrijk om hier dezelfde economische afwegingen te maken. Hiermee kan immers worden uitgelegd dat investeren in fietsen vaak een hoog ‘maatschappelijk rendement’ heeft. Bij Decisio is hiervoor het concept Bikenomics ontwikkeld. Dit is een toolkit met diverse methodieken om de waarde van fietsprojecten in kaart te brengen.

Momenteel wordt deze toolkit op een grote schaal ingezet via het CIVITAS Handshake project in opdracht van de Europese Commissie. In CIVITAS Handshake wisselen 13 Europese steden kennis en ervaring uit op het gebied van fietsgebruik. Het gaat om de uitwisseling van kennis van drie Europese ‘Cycling Capitals’ (Amsterdam, Kopenhagen en München) naar tien ‘Future Cycling Capitals’ (Bordeaux, Brugge, Cadiz, Dublin, Helsinki, Krakau, Manchester, Riga, Rome en Turijn). Decisio helpt deze steden door samen na te denken over slimme fietsoplossingen en wat daarvan de impact kan zijn. Dit is de eerste keer dat er een grondige analyse wordt gemaakt van fietsprojecten in zoveel verschillende Europese steden tegelijk.

In Amsterdam en Kopenhagen is het gebruik van economische waarderingsmethodieken voor fietsprojecten ver ontwikkeld, maar in veel landen zijn deze methodieken een volledig nieuwe manier van denken en er zijn vaak weinig data beschikbaar. Toch blijkt dat juist in die steden fietsprojecten veel kunnen opleveren. Uit de analyses blijkt dat de kleinste veranderingen soms de grootste impact kunnen hebben. Door dit inzichtelijk te maken, kan de fiets meer aandacht krijgen. Ook in landen waar de fiets niet zo in de cultuur is verweven als in Nederland.


Het CIVITAS Handshake project duurt nog tot 2022 en dan zullen de resultaten echt zichtbaar zijn. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.handshakecycling.eu of contact opnemen met Decisio via www.decisio.nl of telefonisch via 020 - 670 05 62.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat