Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

De markt voor elektrisch vervoer en laadinfrastructuur is de afgelopen jaren sterk gegroeid en deze groei zal de komende jaren verder toenemen. De Nederlandse markt voor laadinfrastructuur en - dienstverlening is de verst ontwikkelde in Europa, maar kent onvolkomenheden in dienstverlening aan elektrisch rijders en in het bijzonder aan prijstransparantie.

Doel

Het onderzoek heeft een viertal doelstellingen: 1. Het vastleggen van een eenduidige definitie van prijstransparantie, 2. Het vaststellen van regels en criteria voor de implementatie, en de technische, juridische, en contractuele basis van deze regels en criteria; 3. Het identificeren van knelpunten in het huidig systeem en het formuleren van concrete oplossingen en benodigde acties voor implementatie ervan; 4. Een voorstel voor mogelijke bouwstenen voor een implementatieplan inclusief een periodieke onafhankelijke markttoets

Beeld van de markt

Het beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt is dat de prijzen voor consumenten op dit moment onvoldoende transparant zijn en dat geldende wetgeving niet altijd goed wordt nageleefd. Desondanks kunnen we constateren dat er geen technische belemmeringen zijn en dat er goede stappen zijn gezet waardoor op korte termijn verbetering mogelijk is. Om stellig te kunnen beweren dat (stevig) ingrijpen nodig is moet objectief worden aangetoond dat er sprake is van marktfalen. Een kwantitatieve onderbouwing hiervoor ontbreekt echter. Uit de in het kader van dit onderzoek gehouden interviews blijkt verder dat partijen nog onvoldoende beloond worden voor transparantie (of gestraft  voor het ontbreken daarvan). Hierdoor is er een beperkte vorm van prijselasticiteit en is er voor marktpartijen vooralsnog weinig noodzaak om transparante prijzen aan te bieden. Er zijn daarnaast veel indicaties dat de markt op onderdelen goed functioneert, dat er al stappen zijn gezet die tijd nodig hebben om te bestendigen, en dat er op termijn autonoom verbetering zal optreden door de groeiende (particuliere) markt voor elektrische voertuigen en voortschrijdende techniek (denk aan displays op reguliere palen en meer ad-hoc laadmogelijkheden).

Bouwstenen voor implementatieplan

Op basis van dit onderzoek zijn een aantal bouwstenen gedefinieerd die bijdragen aan prijstransparantie.
1. De definitie van prijstransparantie gezamenlijk, openbaar en breder omarmen
2. De verantwoordelijkheden van alle actoren in de markt vastleggen in een handboek
3. Wettelijke afspraken nakomen
4. Handhaven van gemaakte (wettelijke) afspraken
5. Instellen van een klachtenloket
6. Jaarlijkse benchmark initiƫren


Nadere informatie over het onderzoek kunt u krijgen bij Anco Hoen,Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De publicatie kunt u downloaden via https://ce.nl/publicaties/2489/onderzoek-implementatieplan-prijstransparantie

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat