Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Het ‘isolatietegoed’ is een voorstel van Natuur & Milieu dat bedoeld is om een substantiële bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot van woningen en aan het draagvlak voor klimaatbeleid. Het idee van het isolatietegoed is een ‘tegoedbon’ waarmee alle eigenaren van koop- en huurwoningen die nog geen muur- of vloerisolatie hebben, één van deze twee maatregelen volledig vergoed kunnen laten uitvoeren. In dit onderzoek zijn de kosten en CO2-besparing van deze twee isolatiemaatregelen bepaald en is een verkenning gedaan van een mogelijke uitvoeringsvorm van het voorstel.

Spouwmuur- en vloerisolatie

Isolatie is voor veel woningen de meest kosteneffectieve manier om energie en CO2 te besparen. Voor spouwmuurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie en HR++-glas zijn het CO2- besparingspotentieel en de totale kosten vergeleken. Spouwmuurisolatie en vloerisolatie komen hier het beste uit. Er zijn in Nederland naar schatting ruim 2 miljoen woningen waarvan de muren nog niet geïsoleerd zijn. Niet alle woningen hebben echter een spouw, of deze is al geïsoleerd. Voor deze woningen is het potentieel bepaald van vloerisolatie. Het totale potentieel aan kosten en CO2-besparing is gegeven in Tabel 1.

Tabel 1: Totale kosten en CO2-besparingspotentieel

 Maatregel  Aantal Woningen  Totale kosten (miljard €)  CO2-besparing (Mton CO2/jaar)
 Spouwmuurisolatie  1.893.000  2,18  1,70
 Vloerisolatie  567.000  0,93  0,34
 Totaal  2.460.000   3,11  2,04

 

De kosten van de maatregelen per woning zijn gemiddeld circa € 1.250, maar zijn erg afhankelijk van de maatregel, het woningtype en de woninggrootte. Het merendeel van de woningen zal voor onder de € 2.000 een maatregel kunnen treffen. De gemiddelde investeringskosten voor de CO2-besparing zijn € 51 per ton CO2, uitgaande van 30 jaar gebruik van aardgas. Als dit bedrag door de overheid gedekt wordt en de maatregelen additioneel zijn, is de subsidie-effectiviteit dus € 51 per ton CO2. Dit is vergelijkbaar met de gemiddelde subsidie-effectiviteit van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

2,5 miljoen woningeigenaren

Het ‘isolatietegoed’ biedt hiermee 2,5 miljoen eigenaren van een koop- of huurwoning een tegoedbon van maximaal € 2.000 om hun spouwmuren of vloeren te isoleren. Om dit te financieren stelt de Rijksoverheid € 3,1 miljard beschikbaar, verspreid over een periode van circa 8 jaar, oftewel € 0,4 miljard per jaar. Dit kan leiden tot een totale reductie van de CO2-uitstoot van 2,04 Mton/jaar en levert een aanzienlijke bijdrage aan de realisering van de doelen voor gebouwde omgeving in 2030, namelijk een reductie van 2 Mton CO2/jaar in 2030 (Klimaatakkoord).

Jaarlijks 300.000 woningen

Het isoleren van 2,5 miljoen woningen betekent 308.000 woningen per jaar en investerings- kosten van € 0,4 miljard per jaar. Daarmee wordt een vraag naar circa 3.700 tot 6.700 extra banen (fte) per jaar gecreëerd. De uitvoeringscapaciteit is een aandachtspunt. Momenteel worden er naar schatting 57.000-72.000 isolatiemaatregelen per jaar genomen. Het is aannemelijk dat bij het invoeren van het isolatietegoed de isolatiesector zal kunnen opschalen door de extra duidelijkheid en het geld dat door de maatregel beschikbaar zou komen.

Energieloket

Om het tegoed te implementeren zouden woningeigenaren, VvE’s en particuliere verhuurders benaderd kunnen worden via het gemeentelijk energieloket, een onafhankelijk platform dat in de meeste gemeenten is opgericht om inwoners te ondersteunen bij verduurzaming. Het energieloket kan daarbij de spil zijn tussen eigenaar en marktpartijen en zorgen voor de financiële afhandeling.


Het rapport is te downloaden via https://www.ce.nl/publicaties/2547/isolatietegoed-achtergrondrapport-bij-het-voorstel-van-natuur-milieu. Zie ook de motie die door de Tweede Kamer is aangenomen: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z21071&did=2020D45049. Nadere informatie bij Katja Kruit: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat