Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

CPB en PBL hebben een rapport opgesteld dat de kosten- en batenbegrippen behandelt die worden toegepast bij berekeningen voor klimaatbeleid. Het rapport gaat in op de functies die de verschillende kosten- en batenbegrippen vervullen en de typen kosten en baten die door deze begrippen worden meegenomen. Het rapport eindigt met aanbevelingen voor de toepassing van kosten- en batenbegrippen in de toekomst.

Het rapport focust op zeven kosten- en batenbegrippen die onder andere door het CPB en PBL in het klimaatbeleid worden toegepast: MKBA, nationale kosten, het effect op BBP, overheidskosten, eindgebruikerskosten, overheidsuitgaven en collectieve lasten. Deze begrippen verschillen van elkaar in het perspectief dat ze kiezen, de kosten en baten die ze meenemen en de wijze waarop ze dat doen. De begrippen kunnen daardoor niet zomaar naar elkaar worden omgerekend.

Een algemene aanbeveling voor beleidsmakers en onderzoekers is om de keuze voor een kosten-batenbegrip te baseren op een expliciet geformuleerde onderzoeksvraag die aansluit bij het doel van de berekening (de gewenste beslisinformatie). Voor klimaatbeleid kan er bijvoorbeeld behoefte zijn aan inzicht in effecten op de overheidsbegroting, kosten voor de maatschappij als geheel, financiële gevolgen voor burgers en bedrijven, de maatschappelijke welvaart, de verdeling van kosten en baten of de kosteneffectiviteit van beleid. Het helpt de lezer en gebruiker van de resultaten van berekeningen als  bij de presentatie van resultaten wordt aangegeven waarom welk begrip is gebruikt.

Een inventarisatie vooraf van de verwachte effecten van (klimaat)beleid ondersteunt de keuze voor kosten-batenbegrippen en berekeningen. Begrippen verschillen namelijk in welke kosten en baten standaard worden meegenomen. Als bijvoorbeeld belangrijke effecten op de luchtkwaliteit of de mobiliteit worden verwacht, kan hiermee rekening worden gehouden bij de keuze van begrippen en berekeningswijzen. Als naast financiële effecten niet de bredere en ongeprijsde effecten van klimaatbeleid worden meegenomen, bestaat er het risico dat beleid op basis van onvolledige informatie wordt beoordeeld en vergeleken.

Van de in dit rapport behandelde kosten- en batenbegrippen streeft alleen de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) er naar alle relevante beprijsde en onbeprijsde effecten voor Nederland in te schatten. Dit kan belangrijke beslisinformatie opleveren, maar een MKBA vergt wel meer informatie en kost meer tijd dan de meeste andere kosten-batenbegrippen. Aanbevelingen zijn dan ook om te verkennen hoe en in welke situaties MKBA’s vaker zouden kunnen worden uitgevoerd en om een werkwijzer MKBA voor klimaat en energie op te stellen. Daarnaast zouden kosten-batenbegrippen die zich in beginsel beperken tot financiële effecten kunnen worden aangevuld met inschattingen van onbeprijsde effecten, zoals naast broeikasgasemissies het effect op de hoeveelheid luchtvervuiling.


Klik hier om het rapport te downloaden. 

Nadere informatie: Bert Hof, PBL, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 1179 3889

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat