Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Tussenrapportage onderzoek 'Betalen naar gebruik'

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het kabinet, ten behoeve van de volgende kabinetsformatie, onderzoek doet naar 'betalen naar gebruik'. In de tussenrapportage 'Betalen naar gebruik' heeft Staatssecretaris Vijlbrief van FinanciĆ«n de resultaten van dit onderzoek aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze tussenrapportage biedt eerste inzichten in de beleidseffecten van enkele varianten van het betalen naar de mate waarin auto's gebruik maken van de weg. Er is onder meer een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van deze varianten uitgevoerd door Arcadis. Volgens die MKBA wegen in alle varianten de welvaartswinsten van 'betalen naar gebruik' per saldo niet op tegen de welvaartsverliezen.


Oxfam Novib: Afname CO2-uitstoot EU komt vooral voor rekening van armere Europeanen, uitstoot van de rijkste 10% is juist gestegen

De CO2-emissiereducties in de EU zijn sinds 1990 vooral gedaald door een afname van emissies afkomstig van Europese burgers met een lager en gemiddeld inkomen. De CO2-uitstoot van de rijkste 10% van de Europeanen nam juist toe, zo stelt Oxfam Novib in een nieuwe analyse. De analyse is gebaseerd op onderzoek dat door Oxfam samen met het Stockholm Environment Institute is uitgevoerd, naar de consumptie-emissies van verschillende inkomensgroepen in de EU tussen 1990 en 2015.


 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat