Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

De veertiende Belgian Environmental Economics Day (BEED) ging dit jaar in een online versie door en werd georganiseerd door Estelle Cantillon van de Université Libre de Bruxelles. Door de deelname van meer dan 90 geïnteresseerden was er heel wat interactie mogelijk.

Rick van der Ploeg startte de dag met een keynote over de uitdagingen van het klimaatbeleid. We kregen een overzicht mee van verschillende obstakels zoals het risico van stranded assets, de uitdaging om klimaatrisico’s te beheersen op lange termijn, koolstoflekkage en verdelingseffecten. De referenties naar recente en relevante studies waren een bron van inspiratie en kwamen op heel wat leeslijstjes terecht. Het werd nog maar eens duidelijk welke uitdaging het klimaatbeleid is en waarom dringend actie nodig is. Deze acties kunnen, onder meer, bestaan uit het afbouwen van expliciete en impliciete subsidies voor fossiele brandstoffen, het bannen van transport op basis van diesel of benzine, een duidelijk signaal met een stijgende koolstofprijs, en subsidies voor het ontwikkelen van innovatieve groene technologieën.

De eerste algemene sessie had het Europese systeem van verhandelbare emissierechten (EU ETS) als focus. De drie sprekers gebruiken telkens bedrijfsspecifieke data om de impact van het EU ETS te onderzoeken. Klaas Mulier (UGent) beschreef een verbetering van de energie-efficiëntie door, onder andere, groene overnames. Hij vond ook een effect van de initiële allocatie waarbij bedrijven met meer gratis rechten minder verbeteringen vertoonden. Mirabelle Muûls (Imperial College London) concentreerde zich op de effecten in de Franse industriële sector en vond geen bewijs van koolstoflekkage. Het belangrijkste kanaal van de geobserveerde emissieverminderingen waren de verbeteringen van energie-efficiëntie van de kapitaalstock. Ook in deze studie bleek dat bedrijven met minder gratis rechten meer inspanningen deden om hun emissies te verminderen. Kristof Struyfs (KU Leuven) besprak het effect van allocatie op de waarde van een bedrijf. Bedrijven met een onder-allocatie hadden een lagere waarde in fase 3 van het EU ETS, zelfs bij relatief lage koolstofprijzen.

Hierna was het tijd voor een beleidsdiscussie over het groene herstelbeleid na de COVID-crisis met staatssecretaris Thomas Dermine, Jos Delbeke (European University Institute) en Jan Brusselaers (VITO). De rol van publieke en private investeringen kreeg hierbij aandacht met het oog op de uitbouw van een meer duurzame infrastructuur (gebouwen, energie en transport). Als een tweede pijler kwam het stimuleren van groene innovatie en kennis aan bod. Tot slot werd ook het belang benadrukt van een overkoepelende en coherente benadering waarbij actief naar synergieën word gezocht.

Na een lunchpauze begon de tweede algemene sessie met een overzicht van de specifieke circulaire strategieën die zichtbaar zijn in het beleid van de lidstaten door Jeroen Gillabel (VITO). Marten Ovaere (UGent) analyseerde de mogelijke emissie-impact door de uitbouw van elektrische wagens in de VS. De marginale energieproductietechnologie en de koolstofprijs spelen hierbij een belangrijke rol. Inge Mayeres (TMLeuven) besprak de mogelijkheden van biobrandstoffen in de luchtvaartsector binnen een klimaatbeleid. Biobrandstoffen bleken een dure optie te zijn met marginale maatschappelijke reductiekosten boven 140 euro per ton. Stef Proost (KU Leuven) besprak een model om de emissies van vrachtvervoer te verminderen en focuste hierbij op de rol van elektrische trucks. Hij hield ook rekening met de impact van internationaal vrachtvervoer.

De derde sessie bekeek de impact van financiële instellingen en stranded assets in een groene transitie. Frank Venmans (LSE) definieerde een optimaal emissiepad gebaseerd op optimale groene investeringen en optimale desinvesteringen in vervuilende sectoren. Hij besluit dat de inertie in vervuilend kapitaal aanleiding kan geven tot een social cost of carbon die 15% hoger is. Hans Degryse (KU Leuven) bekijkt de impact van de historische portefeuille van kredietverleners op de markt. De toetreding van één enkele bank zonder historische (stranded) assets heeft het potentieel om de volledige markt van kredietverstrekking te veranderen. Carola Theunisz (KU Leuven) bestudeert de interactie tussen groene banken en groene investeringen door bedrijven en vindt een positieve impact op de kost van financiële middelen in deze context.


Indien er interesse is in bepaalde thema’s is het waarschijnlijk het eenvoudigst om de presentatoren zelf te contacteren of eventueel Sandra Rousseau (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) te mailen.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat