Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Oprichting Klimaatcrisis Beleid Team

Een brede groep onafhankelijke experts/hoogleraren heeft als opmaat naar een OMT voor de Klimaatcrisis het Klimaatcrisis Beleid Team gevormd. Het team adviseert de nieuwe regering invoering van een CO2-budgetsysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en het betalen voor CO2-emissies door consumenten en bedrijven (naast het ETS voor de industrie). Burgers en bedrijven die daardoor in de knel komen moeten volgen het team tijdelijk worden ondersteund met inkomensbeleid, maar niet met aanpassingen en verzwakking van het energie/klimaatbeleid. De adviezen richten zich op invoering van snel en effectief beleid om de al afgesproken klimaatdoelen te kunnen halen. Zie https://ce.nl/publicaties/klimaatcrisis-beleid-team-kbt/.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat