Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Op 15/10 om 15.10 uur is onze PBL-collega Eric Drissen op 58 jarige leeftijd overleden. Veel te vroeg hebben wij afscheid van hem moeten nemen. Eric was een zeer gewaardeerd collega. Hij was van het type hard & nuttig werken, liever niet op de voorgrond tredend maar cruciaal werk doen voor het planbureau.

Eric speelde een grote rol bij de voor­bereiding en analyse van het economisch beleid op het terrein van milieu en natuur. Hij was een typische ‘planbureau-eco­noom’: goed op de hoogte van de sleute­linzichten die de beleidseconomie sturen.Eric was een goed en belezen econoom. In 1987 is hij als econometrist afge­studeerd aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant. In 1999 promoveerde hij aan het Tinbergen Instituut van de Universiteit van Amsterdam op een 400 pagina’s dik proefschrift met als titel Government decisions on income redistribution and public production: a political-economic general equilibrium approach. Eric was maatschappelijk betrokken en altijd goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Hij was actief bij het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks, iets wat hij altijd heel professioneel gescheiden hield van zijn onafhankelijke PBL‐werk.

 

 

Sinds 1995 was Eric werkzaam bij het PBL (en zijn voorgangers). Een tijd waarin, na het baan­brekende Zorgen voor morgen (RIVM, 1988), geleidelijk het inzicht toenam dat luchtvervuiling, stikstof­depositie en het klimaatvraagstuk niet van voorbijgaande aard waren en dat er gewerkt zou moeten worden aan meer integrale evaluaties van de fysieke component van het economische systeem. Integra­ted Assessment Modelling stond toen nog in de kinderschoe­nen. De bronnen van emissies naar lucht, water en bodem waren nog niet helder in beeld. Bovendien vereisen ramin­gen van emissies uit landbouw, vervoer, huishoudens of de industrie een doorvertaling van de macro-groeicijfers naar de ontwikkelingen in deze sectoren. Typisch werk waar Eric veel van zijn noeste arbeid in heeft gestopt.

De afgelopen jaren heeft Eric een belangrijke bijdrage geleverd aan verschillende rapporten over fiscale vergroening, de instrumentering van de klimaattransitie en de circulaire economie, en berekeningen van het maatschappelijk welvaartsverlies als gevolg van de milieuvervuiling. Werk dat zich in het hart van het PBL afspeelt en waarvan de resultaten landden in kernproducten van het planbureau. In meerdere Miljoenennota’s die het Kabinet jaarlijks op Prinsjesdag uitbrengt wordt verwezen naar Eric’s werk. Zoals onlangs nog naar zijn laatste publicatie ‘Klimaatverandering in de prijzen’, waar hij met enkele collega’s, ondanks zijn ziekte, tot in de zomer aan heeft gewerkt.

Eric was een noeste werker, een toegewijd onderzoeker in hart en nieren. Zijn werk was altijd van hoge kwaliteit. Hij was bescheiden, maar scherp en kritisch. Hij vond veel voldoening in zijn werk en was er met recht trots op. We verliezen in Eric een prachtig mens, iemand met het hart op de goede plek. Een slimme, rustige, toegankelijke en toegewijde collega, met een heerlijk gevoel voor humor.

Zie ook In Memoriam Eric Drissen - Onmisbaar beleidseconoom (ESB 12-11-2021

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat