Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Een nieuw kabinet staat voor de uitdagende taak om beleid te formuleren waarmee de doelstelling voor CO2-reductie in 2030 wordt aangescherpt van 49% naar 55% of 65%. Aanscherping is nodig om de kans te vergroten dat het doel uit het akkoord van Parijs wordt behaald en beperking van de opwarming van de aarde tot anderhalve graad in zicht blijft. In opdracht van Greenpeace heeft CE Delft in beeld gebracht welke publieke budgetten er nationaal en internationaal beschikbaar zijn voor klimaatmaatregelen in Nederland.

Het gaat bijvoorbeeld om budget uit het Nationaal Groeifonds en het Europees coronaherstelplan. Dit is in het rapport gerelateerd aan de financieringsbehoefte voor dekking van de kapitaallasten van klimaatmaatregelen. Die maatregelen zijn erop gericht de verwachte uitstootreductie van broeikasgassen in 2030 bij huidig beleid (34%) te vergroten naar 49% of een ambitieus doel van 65%. Inzicht in deze relatie helpt de formerende partijen bij het opstellen van een ambitieuze, realistische en financierbare klimaatambitie.

Conclusie van het rapport is dat de beschikbare publieke middelen ruimschoots voldoende zijn om klimaatmaatregelen tot een doel van 49% reductie geheel publiek te financieren (zie Figuur 1), en een aanzienlijk deel van de financieringsbehoefte van een ambitieus doel van 65% te dekken. In de regel wordt met publieke financiering ook private financiering aangetrokken. Daarvan uitgaande komen de auteurs tot de conclusie dat er voldoende publiek geld beschikbaar is om maatregelen te financieren waarmee een ambitieus klimaatdoel wordt behaald.


Meer informatie: Robert Vergeer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het rapport is te downloaden van https://ce.nl/wp-content/uploads/2021/05/CE_Delft_210218_Beschikbare_financiering_voor_ambitieus_klimaatdoel_FINAL.pdf

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat