Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Op 1 oktober 2021 heeft de OSPAR ministersconferentie de nieuwe Noordoost Atlantische Milieu Strategie vastgesteld. OSPAR is het samenwerkingsverband van 15 landen om de natuur in de noordoostelijke Atlantische Oceaan te beschermen. In dit kader is op 13 juli 2021 een internationale bijeenkomst georganiseerd over natuurlijk-kapitaalrekeningen van het mariene milieu.

Aan deze bijeenkomst namen onder andere economen, statistici, milieuwetenschappers en beleidsmakers uit de hele wereld deel. Het doel van deze bijeenkomst was om uitleg te krijgen over wat natuurlijk-kapitaalrekeningen zijn, welke ervaringen wereldwijd zijn opgedaan met het opstellen van dergelijke rekeningen, en hoe ze kunnen (en voor een deel ook al) worden gebruikt ter ondersteuning van beleid. Daarnaast is een eerste versie van natuurlijk kapitaalrekeningen voor de Noordoost Atlantische Oceaan gepresenteerd, en is gesproken over mogelijke vervolgstappen voor OSPAR. De presentaties zijn hier te vinden.

Inleiding tot natuurlijk-kapitaalrekeningen

Prof. Ken Findlay, Cape Peninsula University of Technology, Kaapstad: Prof. Findlay begon zijn presentatie met een overzicht van de rol die de oceaan speelt bij de levering van goederen en diensten, als leverancier van natuurlijk kapitaal (ecosysteemdiensten en abiotische goederen en diensten), en ging vervolgens in op de verschillen tussen ‘Ocean Economy’ en ‘Blue Economy’, en tussen ‘Ocean accounting’ en ‘Natural Capital Accounting’ (NCA).

Figuur 1: Kader voor oceaanrekeningen, zoals besproken door Prof. Findlay

Er werden ook enkele voorbeelden van bestaande kaders en handreikingen gepresenteerd, waaronder die van het Global Ocean Accounts Partnership (GOAP), het Ocean Accounts Framework van de Cape Peninsula University of Technology (CPUT), het System of Environmental Economic Accounting (SEEA) en de Ocean Energy Scale-Up Alliance (OESA).

Ervaringen in Europa

Naast Frankrijk, Spanje, Noorwegen, Finland, Cananda en het VK, waren er twee presentaties uit Nederland:

Dr. Patrick Bogaart, Centraal Bureau voor de Statistiek: Nederland heeft gewerkt aan de ontwikkeling van een pilotstudie voor natuurlijk-kapitaalrekeningen voor het Nederlandse deel van de Noordzee. Deze natuurlijk-kapitaalrekeningen zullen de komende jaren op de volgende punten worden verbeterd en uitgebreid:
• Er zal meer aandacht worden besteed aan biotische aspecten in de ecosysteemtypenkaart;
• Uitbreiding van de conditierekeningen met indicatoren voor milieudrukfactoren;
• Uitbreiding van het aantal ecosysteemdiensten;
• Monetaire waardering van ecosysteemdiensten;
• Opstellen van een biodiversiteitsrekening;
• Meer aandacht voor ruimtelijke patronen en onderlinge verbanden;
• Meer aandacht voor trends en tijdreeksen.

Specifieke aandacht zal ook worden besteed aan kwesties zoals:
• Hoe om te gaan met de interactie tussen economisch gebruik en biodiversiteit?
• Hoe kan het concept ‘duurzaam gebruik van de Noordzee’ worden geoperationaliseerd?

Wouter van Broekhoven, Witteveen+Bos: Dit betrof een presentatie die niet direct verband hield met natuurlijk-kapitaalrekeningen, maar vooral inging op kosten-batenanalyses voor natuurinclusieve offshore-windmolenparken. Aangezien de komende decennia een sterke toename van offshore-windmolenparken wordt verwacht in het OSPAR-gebied, is dit een potentieel zeer relevant onderwerp. Daarna werd het project KOBINE besproken. Het doel van dit project is om de natuurbaten van verschillende natuurinclusieve ontwerpen in offshore-windmolenparken te kwantificeren, om ze te kunnen vergelijken met de bouw- en onderhoudskosten ervan.

Het mondiale perspectief van de invoering van oceaanrekeningen in het kader van het SEEA raamwerk

Dr. Ben Milligan, Global Ocean Accounts Partnership: Dr. Milligan begon met een uitleg van het verschil tussen oceaanrekeningen en natuurlijk-kapitaalrekeningen voor oceanen. De laatstgenoemde zijn een subgroep van de eerstgenoemde; oceaanrekeningen omvatten economische rekeningen, rekeningen voor natuurlijk kapitaal en sociale rekeningen. Bijgevolg hebben oceaanrekeningen het potentieel om geaggregeerde en andere beleidsrelevante indicatoren te leveren die het beheer kunnen omvormen in de richting van (meer) duurzame ontwikkeling. Hij benadrukte hoe verschillende indicatoren moeten worden gebruikt in overeenstemming met verschillende Sustainable Development Goals, met name SDG 14, 15.9 en 17.19. De belangrijkste mentaliteitsverandering is om het milieu en de ecologie te gaan beschouwen als belangrijke activa, in plaats van een externaliteit. Tot slot sprak Dr. Milligan over het Global Ocean Accounting Partnership en enkele van de belangrijkste zaken waar GOAP zich mee bezighoudt, zoals het meten en beheren van de vooruitgang op weg naar duurzame oceaanontwikkeling.

De eerste resultaten van NCA op OSPAR-niveau

Maria Alarcon Blazquez, stagiaire, Rijkswaterstaat: De presentatie begon met een meer gedetailleerd overzicht van het SEEA-EA-kader. De ecosysteemrekening, de conditierekening, de fysieke aanbod- en gebruiksrekening, de monetaire aanbod- en gebruiksrekening, en de monetaire activarekening werden alle toegelicht, samen met de gehanteerde aannames. In het rapport van Maria is een eerste versie voor ieder van deze rekeningen uitgewerkt voor het noordoosten van de Atlantische Oceaan. Dat rapport kan hier worden gevonden.


Meer informatie bij Rob van der Veeren, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat