Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

België geeft jaarlijks ruim 3% van het bbp uit aan milieubescherming

De nationale uitgaven voor milieubescherming in België bedroegen in 2014 13,3 miljard euro. In 2015 daalden de uitgaven naar 13,1 miljard euro, om daarna opnieuw te stijgen naar 15,4 miljard in 2019. Het aandeel van de nationale uitgaven voor milieubescherming in het bruto binnenlands product tegen marktprijzen oscilleerde in de periode 2014-2019 rond 3,2 %. Ondernemingen nemen het grootste deel van die uitgaven voor hun rekening: gemiddeld over de periode 2014-2019 was dat 74%. De overheid en de instituties zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens stonden in voor 16 %. De huishoudens namen 10 % voor hun rekening. Dat blijkt uit de publicatie 'Uitgavenrekeningen voor milieubescherming 2014-2019' van het Federaal Planbureau (Instituut voor de nationale rekeningen).


Duurzame businessmodellen

Het vormgeven van duurzame businessmodellen, waarbij bedrijven positieve impact creëren op sociaal, ecologisch én economisch vlak is in alle sectoren mogelijk. Van landbouw tot elektrische consumentengoederen, van grote tot kleine en van startende tot bestaande bedrijven. Binnen het onderzoeksprogramma ‘Duurzame Businessmodellen’ deden acht consortia van wetenschappers en bedrijven in de periode 2013-2021 onderzoek naar duurzame businessmodellen en hun implementatie. Het onderzoek toont aan dat er veel potentie ligt voor duurzame bedrijfsvoering, en dat de vorm van samenwerking met andere partijen doorslaggevend is. De optimale strategie voor samenwerking is daarbij sterk afhankelijk van de grootte en de specifieke waardepropositie van het betreffende bedrijf. In een gezamenlijke slotpublicatie beschrijven de onderzoekers de resultaten en inzichten uit het onderzoek.


Nederlands bedrijfsleven verduurzaamt maar langzaam

Ondanks de beschikbaarheid van duurzame businessmodellen (zie hierboven) blijkt de verduurzaming van het Nederlandse bedrijfsleven nogal traag te gaan. Dat blijkt uit de Nieuwe Economie Index 2022 (NEx), het cijfer dat MVO Nederland jaarlijks toekent aan de duurzaamheid van de Nederlandse economie. 15,4 procent van het Nederlands bedrijfsleven is duurzaam. De index stijgt daarmee 1,3 procentpunt ten opzichte van 2021. De NEx van 15,4 procent is het gemiddelde van de zeven thema’s die MVO Nederland gebruikt om de nieuwe economie te duiden. Elk van deze thema’s heeft een eigen NEx-score gekregen, die aangeeft hoe het bedrijfsleven scoort op dat specifieke thema. De hoogste score in de NEx 2022 is voor inclusief ondernemen (39,8 procent). De NEx 2022 scoort verder als volgt op de overige thema’s: nieuwe rijkdom (6,5%), echte prijzen (18,2%), transparante ketens (7,4%), groene energie (10,5%), biodiversiteit (12,4%) en circulaire economie (12,9%).


Bereidheid om een meerpijs te betalen voor biologische producten

Consumenten hebben een hogere bereidheid om een meerprijs voor biologische producten te betalen, na uitleg over wat biologisch is, zo blijkt uit onderzoek van Future of Food Institute, in opdracht van Bionext. De positieve houding ten opzichte van biologische producten steeg van 52% naar 75%. Het onderzoek toont daarnaast een duidelijk verband tussen ‘weten’ wat biologisch is en het daadwerkelijk kopen. Consumenten moeten de meerwaarde van biologisch begrijpen, om de meerprijs te betalen.


Gereedschapskist Circulaire Economie

Copper8 heeft een 'Gereedschapskist Circulaire Economie' gepubliceerd. Daarin wordt voor 25 bestaande en potentiële beleidsmaatregelen geanalyseerd welke bijdrage ze kunnen leveren aan de circulaire economie, en meer specifiek aan de bekende tien 'R-items'.


Europese Rekenkamer: Bijdrage van EU aan energie-efficiëntie bij bedrijven is onduidelijk

In een op 17 januari 2022 gepubliceerd speciaal verslag roept de Europese Rekenkamer op te verduidelijken welke bijdrage EU-middelen leveren aan energie-efficiëntie bij bedrijven. De auditors concluderen dat EU-financiering nog altijd onvoldoende is gekoppeld aan de behoeften van bedrijven. En de verwachte resultaten van die financiering, die binnen het bestaande monitoringkader onmogelijk in kaart kunnen worden gebracht, zullen waarschijnlijk slechts een bescheiden bijdrage leveren aan de EU-doelstellingen inzake energie-efficiëntie. De auditors hebben onder meer aanwijzingen gevonden dat een aantal projecten ook zonder overheidssteun zou zijn uitgevoerd.


Technisch-Economische Analyse van productie van kweekvlees

Dit rapport van CE Delft bevat een Technisch-Economische Analyse (TEA) van de productie van kweekvlees (cultivated meat, CM) op industriële schaal op basis van een prognose voor de jaren 2030. Er wordt eerst een model ontwikkeld van de kosten van verkochte goederen op basis van de huidige productietechnologie en grondstoffenkosten. Hiermee wordt vervolgens een reeks kostenbesparingsopties verkend die in beeld komen wanneer productie op industriële schaal in 2030 wordt verwezenlijkt. Parallel aan de TEA is een life cycle assessment (LCA) uitgevoerd. In een corrigendum (november 2021) zijn correcties doorgevoerd voor twee fouten in de analyse en wordt extra toelichting gegeven.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat