Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

In landen met lage inkomens worden de baten van ‘nature-based solutions’ voor klimaatproblemen vaak onderschat als gangbare waarderingsmethodes worden gebruikt. Aanpassingen aan deze methodes kunnen leiden tot significant hogere waardes, andere adviezen met betrekking tot het wel of niet implementeren van nature-based solutions, en mogelijkheden voor nieuwe financieringsstromen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Liselotte Hagedoorn onlangs aan de VU promoveerde.

Door klimaatverandering verergeren problemen aan de kust met betrekking tot overstromingen (figuur 1) en kusterosie. De hieraan gerelateerde risico’s zijn over het algemeen groter in landen met lagere inkomens. Er zijn verschillende soorten projecten mogelijk waarmee de kust aangepast kan worden aan dit soort problemen, waaronder traditionele oplossingen zoals dijken en natuurlijke oplossingen zoals het planten van mangroves (zogeheten nature-based solutions) (figuur 2). Nature-based solutions krijgen steeds meer aandacht, maar het vaststellen van de baten van deze oplossingen is lastiger aangezien deze niet allemaal (goed) gereflecteerd zijn in de huidige markten. Voor het vaststellen van de waarde van deze baten gebruiken we daarom zogeheten stated preference methoden, waarbij we via een hypothetische markt toch de waarde kunnen vaststellen. Hierbij vragen we respondenten afwegingen te maken, bijvoorbeeld of ze bereid zouden zijn om vijf euro te betalen voor een bepaalde vermindering in het aantal overstromingen of niet. Echter, in een lagere inkomenscontext lopen we hiermee tegen problemen aan doordat men deze afwegingen niet altijd kan maken door een tekort aan financiële middelen. In dit onderzoek is daarom onderzocht of we de waarde van de baten van nature-based solutions in deze context misschien beter kunnen bepalen door respondenten te vragen de afwegingen te maken met tijd, waarbij ze dus een bijdrage zullen leveren door middel van het meewerken van één of meerdere dagen aan het nature-based solutions project.

 

Figuur 1: Een overstroming in Huế city (Vietnam) na tyfoon Damrey in oktober 2018 (Bron: German Committee for Disaster Risk Reduction (DKKV) (Ed., 2019): Strong roots, Strong women - Women and ecosystem-based adaptation to flood risk in Central Vietnam . DKKV-Schriftenreihe Nr. 61, Bonn.)

 

Figuur 2: Een nature-based solution in de Tam Giang lagune in Vietnam. Deze net geplante mangroves bieden kustbescherming en verbeteringen in de visstand voor omwonenden. (foto: eigen collectie auteur)

Voor dit onderzoek zijn data verzameld in Ghana en Vietnam. Beide landen hebben gemiddeld gezien een lager inkomen en ervaren grote problemen aan de kust met erosie en overstromingen. In beide landen zijn rond de 1000 huishoudens geïnterviewd in samenwerking met lokale NGOs, universiteiten en bedrijven. Deze huishoudens woonden allemaal in de buurt van een voorgestelde nature-based solution. Tijdens de interviews werd gevraagd naar hun percepties over deze projecten en maakten ze afwegingen tussen kustbescherming en andere baten met zowel geld- als tijdsbijdrages.

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat de waardes voor de baten van de nature-based solutions significant hoger uitvallen wanneer we respondenten vragen de afwegingen in de stated preference methode te maken met tijdsbijdrages in plaats van geldbijdrages. Dit resultaat wekt de indruk dat respondenten in deze context hun waarde beter kunnen uitdrukken via tijdsbijdrages en dat we het risico lopen de waardes voor deze oplossingen te onderwaarderen wanneer we deze methodologische aanpassing niet maken. Wanneer we deze resultaten meenemen in een kosten-baten analyse van een nature-based solution in Ghana vinden we ook positieve Netto Contante Waardes (NCW) voor de analyses gebaseerd op de tijdsbijdrages, terwijl we negatieve NCW-waardes vinden wanneer we de analyses baseren op de geldbijdrages. De methodologische keuze met betrekking tot geld- of tijdsbijdrages kan dus een groot effect hebben op de besluitvorming over het wel of niet implementeren van adaptatieprojecten aan de kust in lagere inkomensgebieden. Via dezelfde analyse is ook aangetoond dat de besproken nature-based solution aan dit stuk Ghanese kust naar verwachting meer waarde zal opleveren dan een traditionele oplossing. Daarnaast laten de resultaten zien dat er over het algemeen een hoge bereidheid is onder de lokale gemeenschappen om hun tijd bij te dragen aan deze vaak arbeidsintensieve projecten. Het verkrijgen van genoeg fondsen is momenteel de grootste uitdaging voor deze projecten, en mogelijk kan het dekken van de arbeidsvraag door lokale mensen bijdragen aan het verminderen van deze lasten en een lange termijn duurzaamheid van de projecten.


Het proefschrift en de artikelen waarop deze tekst is gebaseerd kan zijn toegankelijk via de links hieronder en voor verdere inlichtingen en inzichten kan contact opgenomen worden met Liselotte Hagedoorn via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

https://research.vu.nl/en/publications/time-is-money-valuing-the-benefits-of-nature-based-solutions-in-a

https://www.cambridge.org/core/journals/environment-and-development-economics/article/time-equals-money-valuing-ecosystembased-adaptation-in-a-developing-country-context/77B30DBA40E004BEE939BE07376AE207

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2021.686077/full

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569121004282

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212041621001297

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat