Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Gebruik van hout of maaisel uit landschapsbeheer heeft economische waarde en milieuvoordelen

Wat is het economisch potentieel van biomassa uit landschapsbeheer? Dat onderzocht IDEA Consult in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De benutting van biomassa uit landschapsbeheer levert een financiële meerwaarde, die de kosten voor het beheer deels compenseert. Er zijn ook heel wat voordelen voor het milieu, het landschap en de biodiversiteit. Het is wel een uitdaging om genoeg biomassa bijeen te brengen om te kunnen gebruiken en die biomassa moet ook voldoen aan de vereiste kwaliteit voor de beoogde toepassing. Zie https://emis.vito.be/nl/artikel/gebruik-van-hout-maaisel-uit-landschapsbeheer-heeft-economische-waarde-en-milieuvoordelen.


Groene groei

Barbara Baarsma, CEO van Rabo Carbon Bank, schreef het boek 'Groene groei. Over de (on)zin van economische groei'. In het eerste deel geeft ze vijf redenen waarom we economische groei nodig hebben (dat staat voor haar 'als een paal boven water'). Deel twee geeft vijf redenen waarom economische groei niet zaligmakend is en waarom het anders moet. In deel drie laat ze zien hoe zinvolle economische groei eruit zou kunnen zien. Tussen de delen in twee intermezzo's: over wat economie nu eigenlijk is, en over hoe zaken die geen prijs hebben maar wel waardevol zijn toch een prijskaartje kunnen krijgen.


Ontgroeien als strategie om binnen planetaire grenzen te blijven

Rob van der Rijt ziet niets in 'groene groei'. In een recent rapport pleit hij voor 'degrowth' als "een geplande vermindering van overtollig energie- en materialenverbruik om de economie op een veilige en rechtvaardige manier terug in balans te brengen met de levende wereld". Ook gaat hij na hoe in hoeverre 'degrowth' in Nederlandse gemeenten al gestalte krijgt.


Brede Welvaart: het CPB voorbij het bbp

Het Centraal Planbureau gaat brede welvaart verder verankeren in zijn algehele werk met de start van het nieuwe programma Brede Welvaart. Het programma bestaat uit een aantal nieuwe projecten en intensivering van bestaande werkzaamheden op het gebied van brede welvaart. In de notitie ‘Brede welvaart: het CPB voorbij het bbp’ onderstreept het planbureau het belang van een breed perspectief op welvaart voor een meer integrale analyse van overheidsbeleid en worden de ambities op dit thema voor de komende jaren beknopt toegelicht.


Milieuschade neemt flink toe ondanks klimaatbeleid

De milieuschade die Nederland jaarlijks veroorzaakt bedraagt ruim 55 miljard euro. Hierbij gaat het onder meer om de gevolgen van droogte en vroegtijdige sterfgevallen vanwege luchtvervuiling in binnen- en buitenland. Dankzij inspanningen om te verduurzamen, zoals onder 'Fit for 55', daalt deze schade de komende jaren in eigen land, maar ‘importeert’ Nederland meer schade vanuit landen die minder milieuvriendelijk produceren. Hierdoor neemt de totale schade tot 2030 alsnog toe naar 59 miljard euro. Onder het huidige beleid is die toename nog hoger (68 miljard). Een systeemverandering is nodig, zodat minder en anders wordt geconsumeerd. Dit is de conclusie uit dataonderzoek door ABN AMRO en onderzoeksbureau CE Delft, waarin 49 regio’s en 164 bedrijfstakken onder de loep zijn genomen. De gevolgen van de Nederlandse consumptie en productie in de hele waardeketen zijn meegenomen, dus van productie tot consumptie. Hierdoor komt zicht op de milieuschade die ontstaat via de import uit andere landen. Deze schade bedraagt 43 procent van de 55 miljard, oftewel 24 miljard euro. Onder het huidige beleid wordt dat in 2030 zelfs 34 miljard euro.

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat