Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Is uitputting van grondstoffen echt een urgent vraagstuk? Niet als je rekening houdt met vooruitgang in winningstechnologie, aldus Marcel Bovy.


In deze nieuwsbrief heb ik naar aanleiding van het proefschrift van Theo Henckens tweemaal geargumenteerd dat uitputting van grondstoffen niet op overzienbare termijn te verwachten is. Integendeel, de praktijk toont aan dat in reële termen grondstoffen steeds goedkoper worden, ondanks steeds toenemende winning, en de bekende economisch winbare voorraden nemen steeds in omvang toe (Arndt e.a., 2017). Henckens heeft op dit argument gereageerd door toe te geven dat grondstoffen weliswaar niet helemaal opraken, maar dat hun winning op een gegeven moment zo duur worden dat winning niet meer economisch is.

Henckens verwees hierbij naar berekeningen van geologen van de kosten van hypothetische grondstoffenwinning uit zeer arme ertsen. De nieuwsbriefredactie heeft tweemaal gevraagd aan de lezers op deze discussie te reageren, maar dit heeft helaas geen reacties opgeleverd. Het zou onbevredigend zijn de discussie hiermee af te sluiten, want dit zou de indruk wekken dat de redeneringen van Henckens en de door hem geciteerde auteurs steekhouden. De recente aandacht voor het Rapport van de Club van Rome laat zien dat de zienswijze van Arndt e.a. nog niet erg doorgedrongen is tot de mainstream duurzaamheidsdeskundigen. Hun theorieën gaan echter mank aan een redenatiefout. Deze berekeningen baseren zich op de huidige stand van de winningstechnologie, terwijl de praktijk heeft uitgewezen dat de kosten van winning in de loop der tijd in reële termen steeds dalen ondanks de steeds lagere graad van de ertsen. Kennelijk loopt de innovatie van de winningstechnologie en/of de daling van energiekosten in de pas met, of zelfs vooruit op, de drang om concurrerend te blijven.


Referenties:


Arndt, N.T., L. Fontboté, J.W. Hedenquist, S.E. Kesler, J.F.H. Thompson, D.G. Wood, 2017: Geochemical Perspectives Volume 6, Number 1 – April 2017, https://www.geochemicalperspectives.org/online/v6n1

Theo Henckens 2017: Uitputting van grondstoffen – maatregelen nodig ondanks onzekerheid. Nieuwsbrief Milieu & Economie, jaargang 31, No. 4.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat