Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Nederlandse productie en consumptie veroorzaakt voor bijna 40 miljard euro schade aan biodiversiteit, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO en Impact Institute. Het leeuwendeel is verborgen: het vindt niet binnen sectoren zelf, maar bij hun leveranciers of klanten plaats. Het inzichtelijk krijgen en verminderen van die schade door bedrijven is dan ook cruciaal. Het is aan overheden om bbp-groei van het voetstuk te halen en bovendien het werken met ‘echte’ prijzen te stimuleren.

De huidige wijze van produceren en consumeren is ‘economisch kortzichtig’ en vernietigt waarde op de lange termijn. Dat stellen ruim driehonderd internationale bedrijven eind oktober in een brandbrief waarin zij wereldwijde regeringsleiders oproepen om het rapporteren over schade aan biodiversiteit verplicht te maken, in aanloop naar de ‘COP 15’-bijeenkomst in Montreal die van 7 tot 19 december plaatsvindt. Inmiddels roepen meer dan duizend grote bedrijven de overheden op om de structurele afname aan biodiversiteit tegen 2030 omgekeerd te hebben.

Het is in hun eigenbelang om de schade aan biodiversiteit te beperken. Zo is meer dan de helft van de wereldwijde economie in zekere mate afhankelijk van ‘ecosysteemdiensten’ van de natuur, zoals de productie van voedsel, de opslag van koolstof, bescherming tegen ziektes, zuurstofproductie, filteren van lucht en water en het bieden van medicinale ingrediënten. Deze diensten staan onder druk door een verlies aan biodiversiteit. Volgens wetenschappers dreigen een miljoen soorten planten, dieren en micro-organismen uit te sterven en is de omvang van wildpopulaties van dieren in ongeveer vijf decennia gemiddeld met 69 procent geslonken.

5 procent van het Nederlandse bbp

Uit ketenonderzoek van ABN AMRO en het Impact Institute blijkt dat de Nederlandse samenleving zich niet onbetuigd laat in de biodiversiteitscrisis. In een studie waarin de schade van 65 bedrijfstakken via de handel met 140 landen en het gebruik van 42 typen gewassen is meegenomen, blijkt dat de Nederlandse samenleving voor bijna 40 miljard euro aan schade aan ecosysteemdiensten veroorzaakt. Bij het berekenen van de schade in euro’s is rekening gehouden met verscheidenheid aan lokale ecosystemen: zo is landgebruik of luchtvervuiling in een tropisch regenwoud schadelijker dan in een woestijn.

De berekende schade komt overeen met ongeveer 5 procent van het bbp in het jaar 2020, oftewel een kleine 2300 euro per inwoner.

Verborgen schade: 70 procent van de schade in het buitenland

Het grootste deel van die schade is verborgen. Zo vindt van de totale schade 70 procent via zakenpartners in het buitenland plaats. De import van cacao kan immers samengaan met landgebruik in Ivoorkust of Ghana, die van rijst met uitstoot van methaan bij de teelt in India of Pakistan, van soja met landgebruik in Brazilië en van rundvlees met watervervuiling in Argentinië.

Van de bijna 40 miljard euro komt een kleine 5 miljard euro voor rekening van bedrijven die actief zijn in de agrarische sector en ruim 4 miljard euro vanuit branches in de voedingsmiddelenindustrie. Het aandeel van deze sectoren in Nederland tezamen in de biodiversiteitsschade bedraagt dus ongeveer 23 procent. Daarbij is de schade per euro volume het hoogst bij houderijen van rundvee.

Die schade zit dus ook in andere, minder voor de hand liggende sectoren en kan dus veel subtieler zijn. Dit betreft onder meer het IT-gebruik van banken of zakelijke dienstverleners. Dat gaat immers samen met veel energieverbruik in datacenters en het gebruik van schaarse metalen in hardware, en daarmee met uitstoot eerder of later in de keten.

De biodiversiteitscrisis manifesteert zich in het bedrijfsleven dan ook op een breed front. En de sleutel tot het oplossen van die crisis ligt dan ook niet alleen bij de agrarische sector of de voedingsmiddelenindustrie, maar ook bij sectoren als de zakelijke dienstverlening en de financiële dienstverlening. Daar is de schade aan biodiversiteit per euro weliswaar lager, maar door hun grote vertegenwoordiging in de Nederlandse economie zijn ze toch goed voor een belangrijk deel van deze schade.

Binnen sectoren bestaan allerlei verschillen. Zo is binnen de industriesector (5,3 miljard aan totale schade) de chemische industrie (1,3 miljard) de subsector met de hoogste schade aan biodiversiteit.

Bedrijven in spagaat

Bedrijven kunnen die schade terugbrengen in hun eigen bedrijfsvoering en via gesprekken met leveranciers, wanneer duidelijk is hoe die berokkend wordt. De becijferde schade wordt in binnen- en buitenland veroorzaakt door niet-duurzaam landgebruik, uitstoot van broeikasgassen en lucht- en watervervuiling. Deze vier factoren worden via Nederlandse productie en consumptie duidelijk geraakt. Dit tast de verscheidenheid van soorten, ecosystemen, interacties – zoals de bestuiving van gewassen door insecten – en de genetische variatie aan, en zorgt daarmee voor een verzwakking van de ecosysteemdiensten.

Dat bedrijven zich toch tot de wereldleiders wenden, heeft te maken met de spagaat waarin het bedrijfsleven verkeert. Bedrijven die op eigen houtje maatregelen nemen om biodiversiteitsverlies tegen te gaan, kunnen mogelijk op korte termijn verlies van hun concurrentiepositie ondervinden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een veehouder door het stoppen met kunstmest en bieden van meer ruimte aan zijn dieren in productie flink achteruitgaat, maar de supermarktbezoeker aan het einde van de keten consequent kiest voor goedkoper, minder duurzaam vlees van concurrenten.

De Europese Centrale Bank verlangt dat commerciële banken in kaart brengen welke bedrijfstakken van de economie het meest gevoelig zijn voor de afbraak van ecosysteemdiensten, evenals inzicht in de gevoeligheid van de eigen operatie voor aanstaande wetgeving, reputatieschade of een meer duurzame marktvraag. Onvoldoende aandacht voor de natuur kan leiden tot weglopende klanten, leveranciers en zo een aantasting van kredietwaardigheid.


Klik hier om de publicatie van ABN AMRO en Impact Institute te downloaden. 

Nadere informatie: Sonny Duijn, ABN AMRO, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 51186389.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat