Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Onlangs heeft CE Delft het Handboek Milieuprijzen 2023 uitgebracht. Een methodische onderbouwing van kengetallen die gebruikt kunnen worden voor waardering van emissies en milieu-impacts. Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke schade van milieuvervuiling berekenen en uitdrukken in euro’s per kilogram vervuilende stof. Door milieuprijzen in euro’s schade uit te drukken kunnen deze onderling worden gewogen en vergeleken met financiële parameters zoals in maatschappelijke kosten-batenanalyses, maatschappelijke businesscases en levenscyclusanalyses. Het handboek geeft voor meer dan 3.000 milieugevaarlijke stoffen kengetallen voor waardering van emissies naar lucht, water en bodem.

 Milieuprijzen geven de welvaartsverliezen weer die optreden indien er één extra kilogram van een stof in het milieu terechtkomt. Overigens kunnen milieuprijzen ook worden toegepast op niet-stoffelijke vervuiling, zoals geluidshinder. Milieuprijzen worden gebruikt in analyses waarbij financiële grootheden moeten worden afgezet tegen de milieu-impacts. Door de milieu-impacts in euro’s schade uit te drukken kunnen deze onderling worden gewogen en vergeleken met financiële parameters zoals in maatschappelijke kosten-batenanalyses, maatschappelijke businesscases en levenscyclusanalyses. Omdat er geen markt voor milieukwaliteit bestaat kunnen milieuprijzen niet direct empirisch worden waargenomen, maar moeten deze worden berekend. Sinds 1997 berekent CE Delft milieuprijzen en sinds 2010 worden deze gepresenteerd in handboeken. De berekeningen in het Handboek Milieuprijzen moeten periodiek worden aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten over de relatie tussen emissies en welvaartsverliezen.

Het Handboek Milieuprijzen 2023 geeft verslag van deze nieuwe inzichten en kent een volledige nieuwe waardering toe aan alle stoffen. Het Handboek Milieuprijzen 2023 vervangt daarmee het eerdere Handboek Milieuprijzen uit 2017. Het huidige handboek geeft voor meer dan 3.000 milieugevaarlijke stoffen kengetallen voor waardering van emissies naar lucht, water en bodem. Daarnaast omvat dit handboek diverse prijzen die kunnen worden gebruikt om de uitkomsten van levenscyclusanalyses te waarderen en om te werken naar een zogeheten ‘single score’. Het Handboek Milieuprijzen wordt, naast gebruik in kosten-batenanalyses en in levenscyclusanalyses, veelvuldig gebruikt in rapportages van bedrijven en instellingen over hun maatschappelijke impact.

Milieuprijzen worden bepaald aan de hand van een oorzaak-gevolgrelatie die wordt gelegd tussen emissies, milieueffecten en schade. Een bepaalde activiteit leidt tot een ingreep in het milieu. Dit kunnen emissies zijn, hinder, of onttrekking zoals grond, water of grondstoffengebruik. In het geval van emissies worden deze via lucht, bodem of water getransporteerd naar andere gebieden, waar ze bijdragen aan een verandering in de concentratie van stoffen. Deze veranderde concentratie leidt vervolgens tot veranderingen in voor de welvaart relevante aspecten, zoals gezondheid of biodiversiteit. Deze ‘welvaartsaspecten’ worden in de milieukunde ‘endpoints’ genoemd.

De milieuprijzen in het handboek zijn van toepassing op emissies vanuit een gemiddelde uitstootbron op een gemiddelde uitstootlocatie in het jaar 2021. Ze worden op drie niveaus gepresenteerd:

  1. Op stofniveau als emissies van milieubelastende stoffen naar lucht, water en bodem, zoals bijvoorbeeld CO2, fijnstof, fosfaat of cadmium.
  2. Op het niveau van milieuthema’s (zogeheten midpoints), zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, verzuring of ecotoxiciteit.
  3. Op het welvaartsniveau (zogeheten endpoints) als de waardering voor de effecten van milieuvervuiling op menselijke gezondheid, ecosysteemdiensten, kapitaalgoederen, grondstoffen en welbevinden.

Het Handboek Milieuprijzen bestaat uit een integraal samenhangend analysekader waarin de relatie tussen emissies en effecten op de welvaart in fysieke én monetaire termen wordt weergegeven. 


Klik hier om het handboek Milieuprijzen 2023 te downloaden. 

Nadere informatie: Joukje de Vries, CE Delft, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat