Deze website gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden artikelen (webstatistieken). Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet vastgelegd.

Wereldwijd worden bijna negen op de tien grote havens blootgesteld aan klimaatrisico's, wat zorgt voor toenemende economische gevolgen voor de wereldhandel en -economie. In een recent gepubliceerde studie laten onderzoekers van de Universiteit van Oxford en de Vrije Universiteit Amsterdam zien dat het bijbehorende klimaatrisico in totaal 7,6 miljard dollar per jaar kan bedragen door schade aan haveninfrastructuur en verminderde omzet.

Achtergrond

Havens spelen een belangrijke rol in de regionale en wereldeconomie; ongeveer 80% van al het mondiale handelsvolume stroomt door havens. Echter worden havens elk jaar blootgesteld aan stormen en overstromingen door hun risicogevoelige ligging langs de kust en dichtbij rivieren. Door klimaatverandering zullen ze bovendien te maken krijgen met een stijging van de zeespiegel en hevigere stormen. Dit zorgt voor grote klimaatrisico’s voor havens, wat alleen maar zal toenemen in de nabije toekomst. Gegeven de kritische rol die havens hebben in de wereldeconomie is het kwantificeren van deze risico’s niet alleen belangrijk voor havenautoriteiten, maar ook voor andere economische actoren die direct of indirect afhankelijk zijn van handel die door havens stroomt.

Methode

In de recent gepubliceerde studie in het tijdschrift ‘Communications Earth and Environment’ combineren de onderzoekers een nieuwe gedetailleerde geografische dataset van haveninfrastructuur met ruimtelijke informatie over natuurrampen, waaronder aardbevingen, cyclonen en overstromingen, maar ook lokale informatie over "mariene extremen", zoals windsnelheden en golven. Zij doen dit voor meer dan 1300 havens wereldwijd, wat hen in staat stelt om lokale risico’s in kaart te brengen, maar ook om op een mondiale schaal de risico’s tussen havens te vergelijken.

Resultaat

86% van alle havens wordt blootgesteld aan meer dan drie soorten klimaat- en geofysische gevaren (van de vijf geanalyseerde). Daarnaast kunnen extreme omstandigheden op zee, de mariene extremen, in ongeveer 40% van de havens tot operationele verstoringen leiden. Het gekwantificeerde klimaatrisico kan 7,6 miljard dollar per jaar bedragen, vooral door cyclonen die grootschalige schade aanrichten in havengebieden en frequent voorkomen. Bovenop deze direct economische schade kunnen deze rampen meer dan 60 miljard dollar aan handelswaarde aantasten elk jaar. Om aan te geven hoe groot de problemen kunnen zijn: orkaan Katrina (2005) legde drie havens in de Verenigde Staten plat die bijna de helft van de Amerikaanse landbouwexport afhandelen, wat zorgde voor mondiale prijsstijgingen.

Grote havens in Azië, de Golf van Mexico en West-Europa lopen op papier het grootste klimaatrisico door de grote hoeveelheid waardevolle infrastructuur in kwetsbare gebieden. Toch zouden de gevolgen het grootst kunnen zijn in de havens gelokaliseerd in middeninkomenslanden en kleine eilanden. Voor vele kleine eilanden in de Caribische Zee of de Stille Oceaan draagt de import van goederen door hun grootste havens meer dan 20% bij aan de totale economische activiteit op deze eilanden. Een grootschalige verstoring van deze haven kan dus direct tot grote lokale economische verliezen leiden.

Grote havens in hogere-middeninkomenslanden of hoge-inkomenslanden moeten aanzienlijke investeringen doen om hun risico’s te verminderen met het oog op de toenemende klimaatverandering, wat onbetaalbaar kan worden. Anderzijds zijn verbeteringen van de infrastructuur nodig om kleine havens in lage-inkomenslanden te beschermen tegen gevaren en frequente verstoringen. In veel van deze havens lopen al initiatieven om verouderde en inefficiënte haveninfrastructuur te verbeteren, maar meer geld zal nodig zijn om de havensystemen veerkrachtiger te maken.

Kortom, uit deze studie blijkt dat havens in de frontlinie van de klimaatimpact staan. Toch is onze samenleving sterk afhankelijk van veel van de producten die via deze havens worden aangevoerd en vanuit de hele wereld worden geïmporteerd. De auteurs concluderen dan ook dat aanpassing van havens dringend noodzakelijk is en dat een gekwantificeerde risicoanalyse, zoals in deze studie wordt gepresenteerd, organisaties kan helpen bij het prioriteren van investeringen.

 

 

 

 

Figuur 1: (a) Risico per haven door economische schade aan haveninfrastructuur en reduceerde omzet. De kleur van de marker symboliseert het type natuurramp dat het grootste risico met zich meebrengt; (b) De top-50 havens qua risicoprofiel. De onzekerheid reflecteert de onzekerheden in de risicoanalyse die door een gevoeligheidsanalyse zijn gekwantificeerd.


Contact: Jasper Verschuur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Publicatie: https://www.nature.com/articles/s43247-022-00656-7.

Ga direct naar alle artikelen over:

nME icon overheid groot 3d4

Overheid

nME icon bedrijfsleven2 groot

Bedrijfsleven

nME icon onderzoek groot

Onderzoek

nME icon opinie2 groot

Opinie en debat